Hoe we met je gegevens omgaan vind je in onderstaande

Privacy Statement

Jouw privacy & persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons dus wij verwerken en/of verzamelen niks meer dan wat strikt noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij plaatsen dus geen (tracking)cookies en zullen je contactgegevens uitsluitend gebruiken om je te berichten over je resevering. Onderstaand treft u onze volledige privacy statement. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.

Privacy Statement decoration 1

Cherrytrees, gevestigd aan Schiedamseweg 184,
3119 JC, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schiedamseweg 184,
3119 JC, Schiedam
+31 6 18 939 381
privacy@cherrytrees.nl
https://www.cherrytrees.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cherrytrees verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze zelf aan ons verstrekt bij het maken van een reservering. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens voor het afhandelen van een betaling na uw verblijf en omdat we wettelijk verplicht zijn een nachtregister bij te houden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cherrytrees.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cherrytrees verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling na uw verblijf;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cherrytrees neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cherrytrees) tussen zit simpelweg doordat Cherrytrees dergelijke systemen niet gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cherrytrees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cherrytrees verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cherrytrees gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cherrytrees en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cherrytrees.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cherrytrees wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cherrytrees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier of via privacy@cherrytrees.nl

Privacy Statement decoration 2
Scroll to Top